• TECES
 • INDY
 • SRIP
teces znak bw

Select your language

 

Razvojne misije - ključne usmeritve razvoja produktov

Čas branja: 4 min

Razvojne misije predstavljajo strateška področja usmerjanja razvoja naprednih tehnologij, produktov in storitev v prihodnjih 10 letih tako za fiksno kot premestljivo infrastrukturo za obrambne in civilne namene (ti. dvojno rabo).

Misije predstavljajo enega izmed 10 predlogov ukrepov RR študije o možnostih razvoja pametnih energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih premestljivih kampov (PamPIK), ki jo je TECES, skupaj z nekaterimi člani, v letu 2021 uspešno zaključil za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS).

Ena od osrednjih ugotovitev študije je, da trendi ozelenitve in reševanja energetskih in okoljskih izzivov posegajo tudi na obrambno področje ter tako predstavljajo veliko priložnost za vključevanje slovenskih partnerjev v mednarodno okolje. Priložnost predstavlja predvsem razvoj produktov za civilne namene, da bodo le-ti uporabni tudi za obrambne namene.

Sedanji predlogi misij so postavljeni kot izhodišča nadaljnjega usmerjanja aktivnosti sodelovanja in razvojnih ukrepov ter projektov sodelovanja z mednarodnimi partnerji, vendar niso niti vsebinsko niti tematsko zaključeni.

Nadaljnji razvoj misij in projektov bo potekal tudi v tesnem sodelovanju z našimi člani in drugimi strateškimi mednarodnimi partnerji, zato načrtujemo v nadaljnje aktivnosti vključiti čim več kompetentnih strokovnjakov iz podjetij in raziskovalnih organizacij.

Eno izmed osrednjih področij mednarodnega delovanja SiEnE predstavlja pametni energetsko učinkoviti in energijsko samozadostni premestljivi kamp. Zaključki leta 2021 s strani TECES zaključene RR študije Pametni premestljive infrastrukturne kapacitete – PamPIK so temu področju pridodali dodatno težo.

Dvojna raba rešitev in digitalni zeleni prehod

Ena od osrednjih ugotovitev RR študije je, da naj bodo rešitve zasnovane tako, da bodo uporabne tako v obrambni kot tudi civilni sferi (dvojna raba). To je za slovenski prostor, ki ne razpolaga s podjetji in raziskovalnimi organizacijami, ki bi raziskovala in razvijala rešitve izključno za potrebe MORS in Slovenske vojske, zelo pomembno.

Da bi se doseglo zastavljene cilje, je dvojna raba tako rekoč nujna. S tem pa tudi spodbujanje in stimuliranje podjetij ter razvojnih organizacij, da usmerjajo razvoj produktov za civilne namene na način, da bodo le-ti uporabni tudi za obrambne namene.

Na nivoju primera bi to pomenilo, da lahko zelo podobne rešitve (z modifikacijami) uporabimo tako za pametno energetsko učinkovito sosesko kot za pametni energetsko učinkoviti kamp. Ali pa rešitve za pametno in trajnostno stavbo kot rešitve za pametno modularno stavbo znotraj vojaškega bivalnega kampa.

TECES Prepletanje dualuse SLO 1024x370

SLIKA: PREPLETANJE REŠITEV ZA CIVILNE IN OBRAMBNE NAMENE

Poleg tega, ko govorimo o pametnem energetsko učinkovitem premestljivem kampu ne govorimo le o kampih, kot jih poznamo iz različnih mirovnih misijah, ampak tudi o kampih, ki jih potrebujemo v sklopu civilne zaščite (naravne nesreče).

Misije kot podpora razvoju rešitev v naslednjih 10 letih

V teh ozirih največji razvojni potencial v naslednjih 10 letih predstavljajo misije kot področja, kjer je moč razvijati nove in napredne tehnološke rešitve, procese in storitve. Misije niso nič drugega kot razvojne usmeritve na tematskih področjih, ki predstavljajo področja usmerjanja nadaljnjega razvoja produktov.

Razvojne misije niso ne vsebinsko in ne tematsko zaključene. To tudi ni njihov namen. Z misijami želimo odpreti in strateško podpreti nadaljnje usmerjanje aktivnosti in razvojnih ukrepov, ki bodo podpirali interes članov in okrepili mednarodno delovanja SiEnE.

Nadaljnji razvoj misij bo potekal tudi v tesnem sodelovanju z našimi člani in drugimi strateškimi partnerji. Velik potencial se kaže predvsem pri EU obrambnih partnerjih.

V razvoj misij želimo vključili čim več kompetentnih strokovnjakov iz podjetij in raziskovalnih organizacij.

V tem kontekstu tudi dojemamo spodaj naštete misije kot področja, kjer je moč razvijati nove in napredne tehnološke rešitveprocese in storitve tako za specifične obrambne, kot za čisto splošne (civilne) potrebe. Vsaka misija vsebuje tako razvoj posameznih komponent, naprav ali med seboj povezanih rešitev in sistemov.

Misije kot ključne razvojne usmeritve v 10 letih

 • Pametno načrtovanje in upravljanje kampa
  Razvoj in demonstracija najnaprednejših in interoperabilnih digitalnih simulacijskih orodij za celovito digitalno podporo pametnemu načrtovanju in upravljanju (pametnega kampa ali stavb) s ciljem čim popolnejšega in hitrejšega prehoda iz načrtovalne faze v fazo upravljanja, diagnostike, modelno podprte detekcije napak in prediktivnega vzdrževanja.
 • Zelena proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije
  Razvoj in demonstracija najnaprednejših, skalabilnih, lokacijsko prilagojenih, brez/ultra nizko emisijskih in podnebno nevtralnih ter interoperabilnih sistemov za proizvodnjo, pretvorbo in shranjevanje energije s ciljem optimiranja rabe obnovljivih virov, doseganja čim višjih izkoristkov od virov do porabnikov in zagotavljanja skladnosti z okoljskimi, podnebnimi in energetskimi zavezami in smernicami.
 • Električna mikro omrežja
  Razvoj komponent in rešitev ter demonstracija fleksibilnega, decentraliziranega, modularnega ter odpornega mikro omrežja, temelječega na modularnih in informacijsko povezljivih izmeničnih ali enosmernih gradnikih mikro omrežij (samodiagnostika, sistemi upravljanja energije – EMS, avtonomna odločitvena logika – IA, otočno delovanje ter sposobnost samodejnega povezovanja v večja otočno delujoča mikro omrežja, …).
 • Toplotna, hladilna, klimatizacijska in prezračevalna tehnika
  Razvoj in demonstracija novih konceptov, tehnologij in sistemov za proizvodnjo, distribucijo, oskrbo, rabo in shranjevanje toplote in hladilne energije na različnih temperaturnih nivojih za potrebe celotnega kampa, individualnih objektov ali različnih procesov.
 • Ravnanje z vodo in odpadki
  Razvoj novih in prilagoditev razpoložljivih tehnologij in modelov upravljanja z vodo in odpadki za minimaliziranje logističnih operacij ter doseganje največje stopnje krožnosti (nove tehnologije in modeli upravljanja, ki podpirajo celotno verigo ravnanja z vodo in odpadki).
 • Skoraj nič energijske in trajnostne premestljive pametne stavbe
  Razvoj komponent in rešitev za stavbe iz modularnih enot, ki bo pri rabi energije dosegala skoraj nič energijski standard (nizka potrebna energija za obratovanje in hkrati lokalno zagotavljanje energije za delovanje), bo trajnosten in načrtovan za enostavno sestavljanje in razstavljanje s procesi, podprtimi z načrtovanjem v BIM okolju.
 • Notranje okolje stavbe
  Razvoj komponent in rešitev notranjega okolja z vidika zadovoljstva in razpoloženja, varovanja zdravja, zagotavljanja socialne povezanosti in podobno (temperatura, vlažnost zraka, higiena in svetlobni pogoji).
 • Krovna misija: Pametni energetsko učinkoviti kamp
  Razvoj rešitev posameznih misij in vzpostavitev trajnega eksperimentalnega in demonstracijskega okolja, ki bo ključni integracijski (povezovalni) element sodelovanja domačih in mednarodnih partnerjev. Končna lokacija v Sloveniji (tudi v tujini) bo omogočala stalno demonstracijo in preizkušanje tehnologij vseh misij na celoviti in sistemski ravni ter v pogojih interakcije raznovrstnih rešitev in tehnologij.
  To je ključna misija, saj celovito naslavlja izziv spremembe paradigme razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet v Sloveniji.

V zasnovi sta še razvojni misiji »IKT in kibernetska varnost« in »Logistika«.

Podrobnosti posameznih misij, načrtovana tematska področja razvoja in možnosti udejstvovanja na posameznih misijah bodo predstavljene v prihodnjih objavah. Sledite nam.

Kaj sledi v prihodnjih tednih

 • Podrobneje bomo predstavili posamezne misije, njihova tematska področja in specifične razvojne potenciale – ti predstavljajo osnovo za podajanje predlogov projektov mednarodnega sodelovanja.
 • Pozvali bomo podjetja in raziskovalne organizacije, da se misijam priključijo kot nosilci ali partnerji na posameznih tematskih področjih.
 • Pozvali bomo strokovnjake iz podjetij in raziskovalnih organizacij, da se vključijo v nadaljnje aktivnosti znotraj posameznih misij tudi kot eksperti za sodelovanje v mednarodnem okolju.

Takšna organiziranost bo omogočila maksimalen izkoristek razvojnega potenciala pri pripravi predlogov RR in demo-pilotnih projektov na mednarodne in slovenske javne razpise, pridobivanju razvojnih finančnih spodbud, mednarodnemu mreženju, promociji in večanju ugleda ter večanju konkurenčnosti članov SiEnE.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:.  +386 2 333 13 53 .:.  SiEnE@teces.si

 

Sorodne objave

Vzpostavljeno pod okriljem

 

mors logoteces logo bw

Prijavite se na naše novice:

SiEnE – Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju

Shranite nastavitve
Nastavitve piškotkov na spletni strani
Na spletni strani uporabljamo piškotke za delovanje določenih funkcij strani. Sprejmete lahko vse piškotke ali samo tiste, ki jih želite.
Sprejmite vse
Zavrnite vse
Preberite več
Youtube
Youtube piškotki za predvajanje.
Youtube
Youtube piškotki za predvajanje.
Sprejmite
Zavrnite
Sistemski piškotki spletnega sistema
Sistemski piškotki
Piškotki, ki zagotavljajo delovanje vseh funkcij na strani.
Sprejmite
Zavrnite
Analytics
Piškoti za analitiko obiska spletnega sistema.
Google Analytics
Piškoti za analitiko obiska spletnega sistema.
Sprejmite
Zavrnite