• TECES
  • INDY
  • SRIP
teces znak bw

Select your language

 

Group 494

 

Partnerstvo SiEnE ponuja strateški in celoviti pristop naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju.

Strateško povezovanje obrambnih in civilnih deležnikov omogoča učinkovitejše vključevanje slovenskih deležnikov v mednarodne obrambne programe ter globalne obrambne verige vrednosti.

Primarni cilji

Rectangle 394 300x186

Povečanje raziskovalno-razvojnega in tehnološkega sodelovanja s partnerji iz članic EU in Zveze NATO.

Rectangle 394 300x186

Povečanje deleža slovenskih partnerjev v obrambnih programih MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO.

Rectangle 394 300x186

Povečanje števila v Sloveniji razvitih produktov v globalnih obrambnih verigah vrednosti.

Ključne naloge

tech support

Strokovno tehnična podpora MORS in Slovenski vojski pri vključevanju v mednarodne obrambne programe in projekte.

tech support

Krovno usmerjanje in koordinacija vključevanja slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO.

tech support

Aktivno vključevanje slovenskih strokovnjakov v mednarodne delovne in projektne skupine.

tech support

Koordinirana podpora priprave mednarodnih raziskovalno razvojnih in tehnološko demonstracijskih projektov.

tech support

Priprava, izvajanje in koordinacija mednarodnih raziskovalno-razvojnih in tehnološko-demonstracijskih projektov.

tech support

Promocija raziskovalno-razvojnih in proizvodnih zmogljivosti slovenskih podjetij.

 

Ustanovitelja

teces logo bw

TECES je slovenski inovacijski grozd zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev. Je nosilec in koordinator razvojnih strateških projektov in partnerstev. Omogoča koordinirano vključevanje civilnih interesov in slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO ter zagotavlja ustrezno zastopanost strokovnjakov.

TECES upravlja in vodi partnerstvo SiEnE ter ga zastopa v pravnem prometu.

teces logo bw

MORS uradno zastopa interese RS kot članice EU v programih EDA in NATO in zagotavlja skladnost delovanja partnerstva s strateškimi interesi RS. Zagotavlja ustrezen nivo informiranja.

V okviru svojih pristojnosti omogoča vključevanje civilnih predstavnikov v programe in delovne skupine MORS, EDA in NATO.

 

Organiziranost partnerstva

 Organizacijska struktura partnerstva je skladna z načeli industrijskih in inovacijskih grozdov (clusters) in
temelji na potrebah MORS, SV in članov partnerstva. Optimizirana je za sodelovanje v obrambnih
programih EDA in drugih obrambno naravnanih programih EU.

 

images/modules/o-nas/odbor-napis.jpg#joomlaImage://local-images/modules/o-nas/odbor-napis.jpg?width=863&height=861

Vodstveno koordinacijski odbor

Vodstveno koordinacijski odbor predstavlja krovni vodstveno koordinacijski in usmerjevalni organ partnerstva. Sestavljata ga obrambni in civilni koordinator.

Obišči stran

images/modules/o-nas/experti-napis.jpg#joomlaImage://local-images/modules/o-nas/experti-napis.jpg?width=863&height=861

Ekspertna skupina

Je ključni strokovni organ partnerstva za vključevanju slovenskih partnerjev v programe MORS, EDA in NATO. Člani ekspertne skupine so odgovorni za pripravo vseh strokovnih vsebin in usklajevanje aktivnosti partnerstva s člani partnerstva.

Obišči stran

images/modules/o-nas/zbor-clanov-napis.jpg#joomlaImage://local-images/modules/o-nas/zbor-clanov-napis.jpg?width=863&height=861

Zbor članov

Predstavljajo predstavniki članov tako, da ima vsak član v njem po enega predstavnika, preko katerega član uveljavlja svoje pravice in izkazuje svojo voljo.

Obišči stran

 

NoPath Copy 300x186

Natančna struktura partnerstva

Ključni dokumenti

Akt o vzpostavitvi

Podrobna pravila delovanja partnerstva SiEnE ter pravice in obveznosti članov

 

SiEnE – Članarina in pristopnina

Z LETOM 2023 UVAJAMO POENOTEN NAČIN DELOVANJA PARTNERSTEV IN ČLANSKIH MODELOV POD
OKRILJEM TECES.

 

 

Vzpostavljeno pod okriljem

 

mors logoteces logo bw

Prijavite se na naše novice:

SiEnE – Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju

Shranite nastavitve
Nastavitve piškotkov na spletni strani
Na spletni strani uporabljamo piškotke za delovanje določenih funkcij strani. Sprejmete lahko vse piškotke ali samo tiste, ki jih želite.
Sprejmite vse
Zavrnite vse
Preberite več
Youtube
Youtube piškotki za predvajanje.
Youtube
Youtube piškotki za predvajanje.
Sprejmite
Zavrnite
Sistemski piškotki spletnega sistema
Sistemski piškotki
Piškotki, ki zagotavljajo delovanje vseh funkcij na strani.
Sprejmite
Zavrnite
Analytics
Piškoti za analitiko obiska spletnega sistema.
Google Analytics
Piškoti za analitiko obiska spletnega sistema.
Sprejmite
Zavrnite